prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.

Telefon +420 266 053 046 E-mail zelinger@it.cas.cz Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2013-2015 VG3VS/128Spektroskopické senzory pro detekci a monitorování nebezpečných plynů a par v infračervené a terahertzové oblasti
2008-2011 SPII1A0/45/07Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS