Kolokvium Dynamika strojů 2010

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2.–3. únor 2010
Stránka konference: www.it.cas.cz/dm10

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia jsou tato:

  • dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy
  • šíření trhlin, konstitutivní modely
  • dynamika lineárních a nelineárních systémů, identifikace, chaos
  • vibrace, interakce mechanických systémů a tekutin
  • modernní výpočetní mechanika a experimenty
Pořadatelé: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Český národní výbor IFToMM
Garant: Ing. Luděk Pešek, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS