Kolokvium Dynamika strojů 2011

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 1.–2. únor 2011

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Hlavní témata kolokvia jsou tato:

  • vibrace, dynamika mechanických soustav a tuhých těles
  • vibrace, rázové jevy, šíření vln, chaos
  • identifikace a diagnostika strojů
  • interakce mechanických systémů s tekutinami
  • výpočetní a experimentální mechanika
Pořadatelé: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Český národní výbor IFToMM
Organizační výbor: Ing. Luděk Pešek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng.
prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM AV ČR)
Ing. Ladislav Půst, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. (ZČU Plzeň)


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS