Inženýrská mechanika 2013

Konference
Svratka, 13. – 16. květen 2013
Stránka konference: www.engmech.cz

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Cílem v pořadí již 19. mezinárodní konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice. Problémy inženýrské mechaniky, které se týkají navrhovaných námětů, bude možné přednést a diskutovat na setkání v hotelu ŽĎAS a.s., v krásném prostředí Žďárských vrchů.

 

Garant: Ing. Igor Zolotarev, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS