Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI)

Konference
Praha, 25. – 26. listopadu 2014, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Stránka konference: http://dymamesi.it.cas.cz/

Cílem kolokvia DYMAMESI, které vzniklo spojením dvou tradičních kolokvií „Dynamika strojů“ a „Interakce a zpětné vazby“, je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, bio-mechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:

  • dynamika a vibrace mechanických systémů a tuhých těles
  • nelineární systémy – stabilita, bifurkace, chaos
  • technologie tlumení – materiály, aktivní prvky, metody
  • identifikace, vibrodiagnostika, únava
  • kmitání dynamických systémů s vazbami na okolní prostředích
  • mechanických systémů se zpětnými vazbami, mechatronické aktivní prvky
  • metody měření a identifikace v interakčních úlohách
  • úlohy interakce v biomechanice
  • aeroelasticita a hydroelasticita rotačních strojů (ložiska, lopatky, labyrinty, spáry)
  • analytické, numerické a simulační metody řešení úloh interakce kmitajících těles s okolním prostředím

Pořadatelé a informace pro zájemce o účast: Ing. Luděk Pešek, CSc. a Ing. Igor Zolotarev, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS