Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2015

Konference
24. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
Stránka konference: http://dymamesi.it.cas.cz/

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:

Sekce 1 – Dynamika strojů

 • dynamika a vibrace mechanických systémů a tuhých těles
 • nelineární systémy – stabilita, bifurkace, chaos
 • technologie tlumení – materiály, aktivní prvky, metody
 • identifikace, vibrodiagnostika, únava
 • výpočetní mechanika a experimenty

Sekce 2 – Interakce

 • kmitání dynamických systémů s vazbami na okolní prostředích
 • mechanické systémy se zpětnými vazbami, mechatronické aktivní prvky
 • metody měření a identifikace v interakčních úlohách
 • úlohy interakce v biomechanice
 • aeroelasticita a hydroelasticita rotačních strojů (ložiska, lopatky, labyrinty, spáry)
 • analytické, numerické a simulační metody řešení úloh interakce kmitajících těles s okolním prostředím

Pořadatelé a informace pro zájemce o účast: Ing. Luděk Pešek, CSc. a Ing. Igor Zolotarev, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS