foto

Ing. Luděk Pešek, CSc.

Telefon +420 266 053 083 E-mail pesek@it.cas.cz Místnost M2302a Oddělení Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace Funkce vedoucí oddělení Odborné zaměření vibrační diagnostika a identifikace mechanických systémů; vibroakustika a hluk; numerické modelování dynamiky těles; reologické chování tlumících materiálů s termo-mechanickou interakcí
Životopis
1990, CSc. „Ráz na kruhový prstenec uložený na poddajném disku”, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
od r. 1986 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
1984-1986: Fakulta strojní ČVUT, Praha, Katedra nauky o pružnosti a pevnosti, výzkumná práce v oboru mezních stavů konstrukcí
1984, Ing. v oboru „Aplikovaná mechanika”, Fakulta strojní ČVUT, Praha

Činnost ve výborech a komisích:
sekretář Společnosti pro mechaniku – skupina Technická mechanika
sekretář národního výboru organizace IFTOMM
člen komisí komunikace a nelineárního kmitání v mezinárodním výboru organizace IFTOMM
člen rady pracoviště ÚTAM AV ČR, v. v. i.
člen rady pracoviště ÚT AV ČR, v. v. i.
člen komise SDZ a obhajoby v oboru Mechanika, Fakulta strojní ČVUT
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace

Pešek L., Vaněk F., Balda M., Procházka P., Vaněk P., Cibulka J., Bula V.: Developement of Vibrodiagnostic System of Tram Wheel For Damage Analysis, Engineering MECHANICS, Vol. 15, 2008, No. 6, pp. 447–460.

Pešek L., Půst L., Šulc P.: Fem Modeling Of Thermo-Mechanical Interaction In Pre-Pressed Rubber Block. Engineering Mechanics. 14, 1/2 (2007), pp. 3-11.3. Půst L., Pešek L., Vaněk F., Cibulka J.: Laboratory Measurement of Stiffness and Damping of Rubber Element. Engineering Mechanics. 14, 1/2 (2007), pp. 13-22.

Horáček J., Veselý J., Pešek L., Vohradník M.:Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part I - Experimental modal analysis and FE modelling of basic vibration properties. Engineering Mechanics 11 (2) (2004) 139-158.

Horáček J., Trnka J., Pešek L., Veselý E.: Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part II - Measurement and FE modeling of stress wave propagation after impact loading. Engineering Mechanics 11 (3) (2004) 177-190.

Paolozzi A., Pešek L. (1997): „Effective mass sensitivities for systems with repeated eigenvalues“, AIAA Journal, Vol.35, No.11, 1795-1797, Nov. 1997

Pešek L., Veselý J. (1996): „The analytical-experimental eigen-sensitivity evaluation in vibrational diagnostics“, Engineering Mechanics, 3 (6), pp. 1-12, 1996.

Pešek L. (1995) “An exptension of the inverse sensitivity method to systems with repeated eigenvalues”, Journal of Sound and Vibration, 182 (4), pp. 623-635.

Projekty
2020-2022 GA20-26779SVýzkum nestabilit dynamického stall flutteru a jejich následků na aplikace turbostrojů pomocí matematických, numerických a experimentálních metod
2019-2021 TF06000020Transfer inteligentních a inovativních technologií tlumení pro potlačení vibrací a hluku železničních tichých kol a silentbloků motoru automobilů
2016-2018 GA16-04546SAeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických těles
2009-2013 GA101/09/1166Výzkum dynamických vlastností a optimalizace složitých rotujících soustav s nelineárními vazbami a materiály o vysokém útlumu
2005-2007 GA101/05/2669Dynamika a spolehlivost vibrotlumících prvků z termo-visko-elastických materiálů
2002-2004 GA101/02/0241Vibroakustické problémy mechanických systémů s disipační vrstvou

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS