foto

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.

Telefon +420 266 052 058 E-mail dolezel@it.cas.cz Místnost M2606 Oddělení Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika Funkce vedoucí laboratoře
Životopis
Kvalifikace

květen 1973           ukončení studia na Elektrotechnické fakultě ČVUT, obor Výroba a rozvod elektrické energie
                                 (červený diplom)
prosinec 1980       obhajoba disertační práce na téma numerické řešení magnetického pole v transformátorech
                                 (ÚE ČSAV v Praze)
leden 1996             habilitace v oboru Teoretická elektrotechnika na téma Magnetické pole ve válcových 
                                 souřadnicích a jeho vybrané aplikace (FEL ZČU v Plzni)
listopad 2000        jmenování profesorem elektroenergetiky na FEL ČVUT v Praze

Zaměstnání a funkce

                      Ústav pro elektrotechniku ČSAV (AVČR), později po fúzi Ústav termomechaniky AVČR

říjen 1973             nástup do zaměstnání v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV v Praze (odborný asistent v oddělení 
                               elektromagnetického pole)
1990–1993           zástupce ředitele ÚE ČSAV
1993–2001           ředitel ÚE AVČR
2001–doposud    pracovník na částečný úvazek, v současné době zástupce vedoucího Oddělení elektrofyziky a
                                vedoucí redaktor časopisu Acta Technica

                                          Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, Katedra elektroenergetiky

1976–1996           odborný asistent na částečný úvazek
1996–2000           docent na částečný úvazek
2001–2008           profesor na plný úvazek, zástupce vedoucího katedry
2008–doposud    profesor na částečný úvazek, zástupce vedoucího katedry

                                      Elektrotechnická fakulta ZČU v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky

1993–1996           odborný asistent na částečný úvazek
1996–2001           docent na částečný úvazek
2001–2008           profesor na částečný úvazek
2008-doposud     vedoucí katedry
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace

             Významné publikace od roku 2003

             Monografie

[1]         Šolín, P., Segeth, K., Doležel, I.: Higher-Order Finite Element Methods. Chapman & Hall/CRC Press, Boca 
             Raton, USA, 2003.
[2]         Doležel, I., Karban, P., Šolín, P.: Integral Methods in Low-Frequency Electromagnetics. Willey, Hoboken, USA
             2009. 

              Vybrané impaktované články

[01]       Kůs, P., Šolín, P., Doležel, I.: Solution of 3D Singular Electrostatics Problems Using Adaptive hp-FEM.  
              COMPEL 27, 2008, No. 4, pp. 939–945.
[02]       Šolín, P., Červený, J., Doležel, I.: Arbitrary-Level Hanging Nodes and Automatic Adaptivity in the hp-FEM.
              Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 77, doi. 10.1016/j.matcom.2007.02.011, 2008, pp. 117–132.
[03]       Doležel, I., Karban, P., Ulrych B., Pantelyat, M., Matyukhin, Y., Gontarowsky, P., Shulzhenko, N.: Limit Operation
              Regimes of Actuators Working on Principle of Thermoelasticity. IEEE Trans. Magn. 44, 2008, No. 6, 
              pp. 810–813.
[04]       Doležel, I., Karban, P., Ulrych B., Pantelyat, M., Matyukhin, Y., Gontarowsky, P.: Computer Model of Thermoelastic 
              Actuator Solved as Coupled Contact Problem. COMPEL 26/4, 2007, pp. 1063–1072.
[05]       Karban, P., Dolezel, I., Solin, P.: Computation of General Nonstationary 2D Eddy Currents in Linear Moving  
              Arrangements Using an Integrodifferential Approach, COMPEL 25, 2006, No. 3, pp. 635–641.
[06]       Barglik, J., Dolezel, I, Karban, P., Ulrych, B.: Modeling of Continual Induction Hardening in Quasi-Coupled 
              Formulation. COMPEL 24, 2005, pp. 251–260.
[07]       Dolezel, I., Barglik, J., Ulrych, B: Continual Induction Hardening of Axisymmetric Bodies. Journal of Materials
              Processing Technology 161, 2005, pp. 269–275.
[08]       Doležel, I., Musil, L., Ulrych, B.: Modelling of Temperature-Dependent Effective Impedance of Non-Ferromagnetic
              Massive Conductor. COMPEL 23, 2004, pp. 655–661.
[09]       Dolezel, I., Barglik, J., Sajdak, C., Skopek, M., Ulrych, B.: Modeling of Induction Heating and Consequent
              Hardening of Long Prismatic Bodies. COMPEL 22, 2003, pp. 79–87.
[10]       Doležel, I., Šolín, P., Ulrych, B.: On a Fieldless Method for the Computation of Induction-Generated Heat in 3D
              Non-Ferromagnetic Metal Bodies. Math. Comput. Simulation 61, 2003, str. 239–247.

Projekty
2009-2011 GA102/09/1305Problémy termoelasticity a pseudoplasticity v elektromagnetismu
2006-2008 GA102/06/0112Eliminace emisí hluku, vibrací a elektromagnetického smogu produkovaných trakčními vozidly

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS