foto

doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

E-mail vechet@it.cas.cz Oddělení Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace Odborné zaměření mechatronika, mobilní robotika
Životopis
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Mechatronika
 • 2004, (Ing.), Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Informatika
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Mechatronika
Přehled zaměstnání
 • 2004-dosud, odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, vědecký pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR
 • 2003-2004, Programování driverů a testování mikroprocesorů Motorola, UNIS, spol. s r.o.
 • 2000-2004, Programátorské práce, konzultační činnost, JmSKe
Pedagogická činnost
 • Programovací techniky (DPT)
Vědeckovýzkumná činnost
 • aplikace metod umělé inteligence v inženýrství
 • mobilní roboty, navigace
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Výuka
Aktuálně garantované předměty:
 • Tekutinové automatizační prostředky (VAT-K)
 • Tekutinové automatizační prostředky (VAT)

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS