foto

doc. Ing. Alexander I. Fedortchenko, DrSc.

Telefon +420 266 052 303 E-mail fedor@it.cas.cz Místnost M2513 Oddělení Oddělení D 2 – Termodynamika
Životopis
Александр И. Федорченко
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2012-2013 LH12042Mikrooptický snímač viskozity kapalin, využívající ztráty intenzity světla při ohybu kmitajícího vlákna

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS