foto

Ing. Martin Isoz, Ph.D.

Telefon +420 266 053 441 E-mail isozm@it.cas.cz Místnost M7201B Oddělení Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace Funkce PostDoc Odborné zaměření výpočetní mechanika kontinua, redukce řádu modelu Osobní stránka
Životopis
2018 Ph.D. - Dynamika potůčků a jiných vícefázových proudění, VŠCHT Praha, Aplikovaná matematika
2016 nastoupil do Ústavu termomechaniky AV ČR
2013 Ing. - Studie toku kapaliny typu potůček na skloněné desce, VŠCHT Praha, Chemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování

Zahraniční stáže
2016 Univerzita Hamburg (6 měsíců)
2012 Technická univerzita Freiberg (3 měsíce)
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
Kapitoly v knihách
Isoz, M. Effects of surface textures on gravity driven liquid flow on inclined plate. In 11th OpenFOAM Workshop; Nobrega, J. M. Jasak, H., Eds.; Springer Nature 2019, pp.133-144.

Vědecké články
Isoz, M. Haidl, J. Computational-Fluid-Dynamics analysis of gas flow through corrugated-sheet-structured packing: effects of packing geometry. Ind. Eng. Chem. Res. 2018, pp.11785-11796
Koci, P. Isoz, M. Placha, M. Arvajova, A. Vaclavik, M. Svoboda, M. Price, E. Novák, V. Thompsett, D. 3D reconstruction and pore-scale modeling of coated catalytic filters for automotive exhaust gas aftertreatment. Cat. Today 2019, pp. 165-174.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS