Laboratoř vibrodiagnostiky a nelineární dynamiky

Vedoucí laboratoře: Ing. Luděk Pešek, CSc.

Laboratoř vibrodiagnostiky a nelineární dynamiky se zabývá zejména metodami monitorování vibrací a dynamického zatěžování strojních součástí za rotace, vibrodiagnostikou rotačních strojů, vibroakustickými vlastnostmi mechanických systémů a numerickými simulacemi vibrací nelineárních systémů. U tlumících prvků z termo-visko-elastických materiálů je modelováno dynamické chování s termo-mechanickou vazbou. U numerických simulací nelineárních mechanických systémů je studována zejména stabilita pohybu, oblasti chaotických a iregulárních pohybů a nelineární interakce kmitajících dynamických systémů se zdrojem vibrační energie a externími elektromechanickými systémy.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS