Laboratoř modelování multifyzikálních problémů

Vedoucí laboratoře: Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D.

Laboratoř modelování multifyzikálních problémů se zabývá vývojem teoretických metod pro studium problémů interakce proudící tekutiny a poddajného tělesa a jejich experimentálnímu ověřování v aerodynamických tunelech. Jsou studovány vibrační charakteristiky a hranice stability aero-hydroelastických systémů. Pozornost je věnována též modelování akusticko-strukturálních vazeb vibrujících těles v interakci s akustickým médiem a modelování aeroelastické interakce v biomechanice lidského hlasu. Modelován je zdroj hlasu, tj. samobuzené kmity hlasivek buzených proudem vzduchu z plic a akustický tlak modifikovaný frekvenčně modálními vlastnostmi vokálního traktu člověka při fonaci samohlásek.

Výzkumné okruhy: 

Aeroelasticita profilů
Biomechanika kloubních implantátů
Biomechanika hlasu člověka
Biofyzika srdečních buněk


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS