foto

Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.

Phone +420 266 052 026 E-mail gabriel@it.cas.cz Room M2402A Department Department D 4 - Impact and Waves in Solids Position Head of Department
View author's publications in the ASCR database
Projects
2020- TM01000015Vývoj a optimalizace laserových aditivních, subtraktivních a transformačních technologií pro nástrojářský průmysl
2020-2022 TM01000015Development and Optimisation of Laser-Based Additive, Subtractive and Transformative Platforms for the Tooling Industry
2016-2018 GA16-03823SHomogenization and multi-scale computational modelling of flow and nonlinear interactions in porous smart structures
2015- TH01010772The development of accurate rifle with composite hybrid barrel
2015-2017 TH01010772The development of accurate rifle with composite hybrid barrel
2015-2022 EF15_003/0000493Centre of Excellence for Nonlinear Dynamic Behaviour of Advanced Materials in Engineering (CeNDYNMAT)
2012-2016 GAP101/12/2315Modelling of acoustic wave propagation in strongly heterogeneous media; multi-scale numerical and analytical approaches
2010-2012 ME10114Numerické řešení rázových kontaktních úloh v nelineární konečnoprvkové analýze
2007-2011 GA101/07/1471Finite element modelling of linear, non-linear and multiscale effects in wave propagation in solids and heterogeneous media
2007-2008 MEB090601Numerical solution of stress wave propagation in solids and porous media
2003-2006 GP101/03/D153Numerické řešení pohybových rovnic s kontaktními okrajovými podmínkami a aplikace v nelineárníchproblémech vysokorychlostního impaktu

Footer menu

© 2008–2018 Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i.    Facebook  YouTube  RSS