2014 Programme

Back to Seminar home 
 

Lecture 1

Wednesday, December 3, 2014, 10:00

 

Mikrokosmos a makrokosmos: Záhady a souvislosti

Prof. Jiří Chýla

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

 

Anotace: Jeden z nejpozoruhodnějších rysů současné fyziky je skutečnost, že zákonitosti mikrosvěta a makrosvěta jsou úzce propojeny. Kvantová povaha zákonů mikrosvěta i základní stavební kameny hmoty hrají klíčovou roli při pochopení zrodu, vývoje a dnešního stavu našeho vesmíru. Poznatky získávané zkoumáním astrofyzikálních objektů a částic přicházejících z vesmíru naopak zásadním způsobem ovlivňují naše znalosti vlastností elementárních částic a sil mezi nimi působících. V přednášce budou výše uvedená tvrzení dokumentována na konkrétních příkladech. 

 


Back to Seminar home


Footer menu

© 2008–2018 Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i.    Facebook  YouTube  RSS