foto

prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.

Phone +420 266 053 273 E-mail janour@it.cas.cz Room M2401b Department Department D 1 - Fluid Dynamics
View author's publications in the ASCR database
Projects
2012-2014 GAP101/12/1554Experimentální výzkum organizovaných struktur v turbulentní mezní vrstvě nad drsným povrchem s překážkami
2012-2015 LD12007Unexpected toxic gas emission and its diffusion in built-up area
2011-2014 TA01020428Výzkum možnosti využití fyzikálních a matematických modelů pro řešení problematiky prašnosti v reálných podmínkách komplikovaného terénu
2006-2009 OC 113Urban canopy: data set collection and development
2005-2007 FT-TA/026T1- Aerodynamický výzkum malých obchodních a dopravních letounů
2004-2006 GA205/04/0311Air pollution over urban/industrial areas, including its surrounding investigation by physical simulation method
2004-2008 1ET400760405Atmospheric boundary layer over complex terrain simulation and results visualization
2003-2006 OC 723.002Atmospheric chemistry influence on the upper troposphere –simulation in the wind tunnel
2002-2004 GA205/02/0898A study of air pollution propagation in a urban area and in a country by means of physical modelling and in-situ Lidar measurement
2001-2004 IAA3040101Physical and chemical modelling of secondary pollutants production and propagation in urban and rural areas
2001-2003 GA205/01/1120High-resolution model of planetary boundary layer for modelling of high concentration episodes of air-pollution in urban sites
2001-2004 OC 715.10Urban Air Pollution Physical Modelling
2001-2004 KSK3012103Procesy uvnitř a na povrchu zemského tělesa i v jeho plynném a plazmatickém obalu a okolním prostoru
Teaching
Footer menu

© 2008–2018 Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i.    Facebook  YouTube  RSS