Liquid water: a state between two critical points

Lecture
Lecturer: prof. Mikhail A. Anisimov, Department of Chemical & Biomolecular Engineering and Institute for Physical Science & Technology, University of Maryland
Date: May 30, 2012 (Wednesday),10:00-11:00
Location: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Dolejškova 5, Prague, director's meeting room (1st floor)

Přednáška se bude týkat termodynamických a strukturních vlastností kapalné vody, zejména v metastabilním podchlazeném stavu, a vysvětlení anomálií vody na základě hypotézy druhého kritického bodu.


Footer menu

© 2008–2018 Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i.    Facebook  YouTube  RSS