foto

prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.

Phone +420 266 053 824 E-mail prihoda@it.cas.cz Room M2506 Department Department D 1 - Fluid Dynamics
View author's publications in the ASCR database
Projects
2009-2012 GA103/09/0977Experimental and numerical modelling of turbulent flow with massive separation
2007-2009 GA101/07/1508Advanced mathematical models and numerical methods for solution of turbulent flows in internal and external aerodynamics
2006-2008 GA103/06/0461Modelling of turbulent flow in closed and open channels with increased roughness
2002-2004 GA103/02/0545Measurements of internal structure of flow for verification of mathematical models
1998-2002 GV101/98/K001Experimentální modelování a numerické řešení složitého prostorového proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice

Footer menu

© 2008–2018 Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i.    Facebook  YouTube  RSS