Milena Svobodová

Phone +420 266 052 023 E-mail svobodova@it.cas.cz Room M2314 Department Hospodářsko ekonomický úsek

Footer menu

© 2008–2018 Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i.    Facebook  YouTube  RSS