Ing. Igor Zolotarev, CSc.

Phone +420 266 053 149 E-mail igor@it.cas.cz Room M2407 Oddělení Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
View author's publications in the ASCR database
Projects
2013-2016 GA13-10527SAnalýza subsonického flutteru elasticky uložených profilů s využitím interferometrie a CFD
2009-2012 GA101/09/1522Experimentální výzkum nestacionárních proudových polí v okolí kmitajícího profilu křídla s aplikacemi v aeroelasticitě
2001-2004 IAA2076101Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou

Footer menu

© 2008–2018 Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i.    Facebook  YouTube  RSS