foto

Ing. Luděk Pešek, CSc.

Phone +420 266 053 083 E-mail pesek@it.cas.cz Room M2302a Oddělení Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
View author's publications in the ASCR database
Selected publications

Pešek L., Vaněk F., Balda M., Procházka P., Vaněk P., Cibulka J., Bula V.: Developement of Vibrodiagnostic System of Tram Wheel For Damage Analysis, Engineering MECHANICS, Vol. 15, 2008, No. 6, pp. 447–460.

Pešek L., Půst L., Šulc P.: Fem Modeling Of Thermo-Mechanical Interaction In Pre-Pressed Rubber Block. Engineering Mechanics. 14, 1/2 (2007), pp. 3-11.

Půst L., Pešek L., Vaněk F., Cibulka J.: Laboratory Measurement of Stiffness and Damping of Rubber Element. Engineering Mechanics. 14, 1/2 (2007), pp. 13-22.

Horáček J., Veselý J., Pešek L., Vohradník M.:Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part I - Experimental modal analysis and FE modelling of basic vibration properties. Engineering Mechanics 11 (2) (2004) 139-158.

Horáček J., Trnka J., Pešek L., Veselý E.: Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part II - Measurement and FE modeling of stress wave propagation after impact loading. Engineering Mechanics 11 (3) (2004) 177-190.

Paolozzi A., Pešek L. (1997): „Effective mass sensitivities for systems with repeated eigenvalues“, AIAA Journal, Vol.35, No.11, 1795-1797, Nov. 1997.

Pešek L., Veselý J. (1996): „The analytical-experimental eigen-sensitivity evaluation in vibrational diagnostics“, Engineering Mechanics, 3 (6), pp. 1-12, 1996.

Pešek L. (1995) “An exptension of the inverse sensitivity method to systems with repeated eigenvalues”, Journal of Sound and Vibration, 182 (4), pp. 623-635.
Projects
2020-2022 GA20-26779SVýzkum nestabilit dynamického stall flutteru a jejich následků na aplikace turbostrojů pomocí matematických, numerických a experimentálních metod
2019-2021 TF06000020Transfer inteligentních a inovativních technologií tlumení pro potlačení vibrací a hluku železničních tichých kol a silentbloků motoru automobilů
2016-2018 GA16-04546SAeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických těles
2009-2013 GA101/09/1166Výzkum dynamických vlastností a optimalizace složitých rotujících soustav s nelineárními vazbami a materiály o vysokém útlumu
2005-2007 GA101/05/2669Dynamika a spolehlivost vibrotlumících prvků z termo-visko-elastických materiálů
2002-2004 GA101/02/0241Vibroakustické problémy mechanických systémů s disipační vrstvou

Footer menu

© 2008–2018 Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i.    Facebook  YouTube  RSS