Řešené projekty

Tato stránka uvádí seznam všech výzkumných projektů řešených Ústavem termomechaniky AVČR včetně ukončených projektů. Seznam aktuálně řešených projektů (s tříděním dle poskytovatele) naleznete zde.

KódNázevŘešitelZačátekikona řazeníKonec
Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturáchdoc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.20172019
Kovové materiály s řízenou vnitřní architekturoudoc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.20172019
Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlaku 3Dprof. Ing. Václav Uruba, CSc.20172019
Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa. Víceškálový přístupIng. Jiří Plešek, CSc.20172019
Elasticita slitin titanu řízená teplotně a napěťově indukovanými fázovýmiIng. Michal Landa, CSc.20172019
Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcíIng. Zdeněk Převorovský, CSc.20172019
Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitinIng. Michal Landa, CSc.20172019
Materiály pro skladování tepelné energie: Termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů teplaIng. Miroslav Čenský, Ph.D.20172019
Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová poleIng. Martin Luxa, Ph.D.20172020
Vývoj nových technologií pro výrobu progresivních nástrojů a součástíRNDr. Ivo Štěpánek20172020
Dynamické chování materiálůIng. Radek Kolman, Ph.D.20172017
návštěva Yuval Beckdoc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.20172017
krátkodobý pobyt v Izraeli Martin Čerčandoc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.20172017
Zastoupení českých vědců v řídících orgánech Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) v letech 2016-2017Ing. Jan Hrubý, CSc.20162017
Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.Ing. Jan Hrubý, CSc.20162018
Optimalizace generování pulzujících proudů v mechanice tekutindoc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.20162018
Počítačové a experimentální modelování samobuzených kmitů hlasivek a vliv jejich poškození na lidský hlasIng. Jaromír Horáček, DrSc.20162018
Aeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických tělesIng. Luděk Pešek, CSc.20162018
Homogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních interakců v porézních inteligentních prostředíchIng. Dušan Gabriel, Ph.D.20162018
Analýza systémů s asynchronními stroji s kombinovaným vinutím hvězda-trojúhelník se zaměřením na zlepšení vlastností a účinnosti konverze energiedoc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.20162018
Advanced numerical methods for structural dynamics, contact-impact problems and wave propagation in solidsIng. Radek Kolman, Ph.D.20162017
Pokročilé fenomenologické metody plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástíIng. Jiří Plešek, CSc.20152017
Povrchové napětí vody a vodných směsí v rovnovážném a metastabilním stavuIng. Václav Vinš, Ph.D.20152017
Modelování inteligentních tlumicích prvků rotujících soustav využívajících fyzikálních vlastností magnetoreologických kapalinprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.20152017
Experimentální výzkum organizovaných struktur v mezní vrstvě s vnější turbulencíMgr. Radka Kellnerová, Ph.D.20152017
Vývoj přesné pušky s kompozitní hybridní hlavníIng. Dušan Gabriel, Ph.D.2015
Vývoj přesné pušky s kompozitní hybridní hlavníIng. Dušan Gabriel, Ph.D.20152017
Experimentálně podložené multiškálové modelování slitin s tvarovou pamětídoc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.20142016
Řízení proudových polí pomocí oscilací tekutinydoc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.20142016
Řízení proudění v mezní vrstvě pomocí plazmových budičůIng. Pavel Procházka, Ph.D.20142016

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS